Selasa, Mei 25, 2010

Perbincangan Minggu 10 (25 - 28 Mei)

Para pelajar yang arif budiman,

Sila baca petikan di I3 (muka surat 03). Kemudian, catatkan pendapat kamu di ruang yang disediakan. Terima kasih.

Selasa, Mei 18, 2010

Tugasan Cuti Sekolah Bulan Jun 2010

Tugasan Lisan - 2 tugasan

 1. Objektif : mempersiapkan diri untuk peperiksaan lisan di Penggal 3.
 2. Tugasan
 • Pelajar perlu merakamkan bacaan lisan (teks bacaan) yang terbaik dengan menggunakan PhotoBooth - nama pelajar_teks lisan
 • Pelajar perlu merakamkan perbualan (berdasarkan soalan rangsangan) dengan menggunakan PhotoBooth - nama pelajar_perbualan
 1. Tugasan ini harus diemel (dihantar berasingan) sebelum 11 Jun 2010, pukul 9 malam.Tugasan Bacaan Kreatif (Cerpen - Berbeza & Novel - Serupa) - 2 tugasan

 1. Objektif : untuk memperkaya kosa kata pelajar dan meningkatkan kefasihan berbahasa.
 2. Tugasan
 • Pelajar perlu membaca dan menganalisa teks bacaan yang diberikan.
 • Pelajar menggunakan lampiran yang sama (untuk cerpen & novel) yang diberikan sebagai bahan analisa.
 1. Tugasan ini harus diemel (nama pelajar_cerpen & nama pelajar_novel) kepada guru selewat-lewatnya, 4 Jun 2010, pada pukul 9 malam.


Tugasan Bacaan Ekstensif (Buku) - 1 tugasan

 1. Objektif : untuk memperkasa para pelajar dalam pembacaan ekstensif secara berdikari.
 2. Tugasan
 • Pelajar perlu memilih sebuah buku dari senarai yang diberikan atau buku yang bersesuaian.
 • Pelajar menggunakan lampiran yang diberikan sebagai bahan analisa.
 1. Tugasan ini harus dihantar kepada wakil kelas pada hari Isnin, 28 Jun, pada pukul 8.30 pagi.

Menyanyi Bagi Penguatkuasaan Bahasa

Para pelajar yang arif budiman,

Ini adalah beberapa lagu yang boleh digunakan dalam penghayatan Bahasa Melayu. Berikut adalah soalan-soalan yang boleh diperhatikan.

1. Apakah yang ingin disampaikan dalam lagu tersebut? Adakah ia tentang cinta, persahabatan, keluarga?

2. Apakah perkataan atau frasa yang menyentuh perasaan kamu? Mengapa?

Lagu (1) :


Lagu (2) :


Lagu (3) :


Lagu (4) :


Isnin, Mei 17, 2010

Perbincangan Minggu 9 (17 - 21 Mei)

Para pelajar yang arif budiman,

Sila baca petikan di I3 (muka surat 03). Kemudian, catatkan pendapat kamu di ruang yang disediakan. Terima kasih.


Isnin, Mei 10, 2010

Perbincangan Minggu 8 (10 - 14 Mei)

Para pelajar yang arif budiman,
Sila rujuk pada akhbar I3 (muka surat 05) untuk maklumat lanjut. Kemudian, catatkan pendapat kamu di ruang yang disediakan. Terima kasih.

Selasa, Mei 04, 2010

Perbincangan Minggu 7 (4 - 7 Mei)

Para pelajar yang arif budiman,

Sila rujuk pada akhbar I3 (muka surat 04 & 05) untuk maklumat lanjut. Kemudian, catatkan pendapat kamu di ruang yang disediakan. Terima kasih.