Jumaat, Februari 05, 2010

Jubah Buat Ibu-Mindaku Di Blog

Sila berikan dapatan kamu.

  1. Kata-kataku - Catatkan 5 patah perkataan yang kurang difahami. Nyatakan maknanya berdasarkan Kamus Dewan Bahasa & Pustaka.
  2. Frasa hidupku - Catatkan 5 frasa yang menarik.

Jubah Buat Ibu-Pandanganku Di Blog

Sila berikan pendapat kamu

  1. Azam membohongi ibunya apabila dia tinggalkan rumahnya. Adakah ia tindakan yang wajar? Nyatakan 2 sebab mengapa.
  2. Jika kamu sebagai Azam, apakah yang akan kamu lakukan untuk menjernihkan nama buruk kamu? Berikan 2 tindakan yang akan kamu ambil. Nyatakan sebab mengapa kamu mengambil tindakan tersebut.